Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 юни 2023 г.