Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 август 2020 г.