Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 ноември 2021 г.