Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 януари 2024 г.