Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 17 ЮЛИ 2020 г.