Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 май 2021 г.