Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 18 януари 2024 г.