Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 април 2021 г.