Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 април 2023 г.