Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 август 2021 г.