Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 декември 2023 г.