Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 19 юни 2023 г.