Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 април 2021 г.