Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 февруари 2021 г.