Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 февруари 2023 г.