Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 2 март 2021 г.