Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 20 август 2020 г.