Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 20 октомври 2020 г.