Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 април 2021 г.