Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 август 2020 г.