Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 декември 2023 г.