Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 октомври 2020 г.