Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 21 юни 2023 г.