Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 23 март 2022 г.