Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 23 юни 2023 г.