Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 април 2023 г.