Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 август 2020 г.