Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 март 2022 г.