Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 ноември 2021 г.