Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 ЮЛИ 2020 г.