Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 24 юли 2023 г.