Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 август 2020 г.