Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 25 май 2021 г.