Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 август 2020 г.