Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 ноември 2021 г.