Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 26 юни 2023 г.