Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 27 юни 2023 г.