Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 декември 2023 г.