Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 28 юни 2023 г.