Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 29 ЮНИ 2020 г.