Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 3 септември 2020 г.