Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 3 септември 2021 г.