Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 30 януари 2023 г.