Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 31 август 2021 г.