Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 4 септември 2020 г.