Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 август 2020 г.