Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 6 февруари 2024 г.