Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 7 април 2021 г.