Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 8 януари 2024 г.