Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 9 януари 2024 г.